∞ƈհεгէ∞ օ ∞ ʇଧəԀ ∞

♪My BloOD, sWeAT & TEaRs♪
سلوم-___-

یکتا واقعا واقعا واقعا واقعاواقعا واقعا واقعا واقعاواقعا واقعا واقعا واقعاواقعا واقعا واقعا واقعازشت شد

اصن من مض دارم هرچی رو که دارم الکی میکشم قشنگ میشه...اونوقت واسه کسی میکشم زشت میشه..کلا اینجوریما-_____-

ببخشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دیگه-___-
اینجا بکلیک تا بری ببینش

این اولیه بود(نمدونستم موهای ایانو قرمزه...ساراعه تو ادیتش قهوه ای کشیده بود منم گمراه کرد)

این دومیشاینم اخری...

شباهت هر دو اینه که زشتن


  
یکشنبه 12 آذر 1396 | 10:15 ب.ظ | کامـنـت()