∞ƈհεгէ∞ օ ∞ ʇଧəԀ ∞

♪My BloOD, sWeAT & TEaRs♪


همیــ ــشــِ نیـــ ــ×ــاز×بــ ــ♣ یِ کـَـ ـسیــ ــ  هــعــ ــ ســ  کِ♠

دوســِ ــ♥ــت دآشتــ ــِ بآعشــ ـ♠ـ

مــ ــآ عــَم اَ آونــ ــ♣ شآنســ ــ آ نـ ــ دآریــ ــم♠♥☺


  
شنبه 7 بهمن 1396 | 06:40 ب.ظ | کامـنـت()