تبلیغات
ع لینک وب خوشم نمیاد._. ع هیچی خوشم نمیاد._. ول عاشق خودمم:/........ --------------------------------------------------- نمد شاید یمدت نباشم...نمد... اگ وب زدم بتون میگم._. البت شک دارم برا کسی مهم باشه=| در هر صورت عای دونت فاکینگ کر.ـ. _------------------------------------_ مث اینکه وب نداشتن ب من نیومده.... گرچه من فقط وب زدم ک زحمتای روژان و مینامی واسه قالب هدر نره._. در هر صورت کاری باری: what-the-fuck.mihanblog.com از دوباره لینک کردن شما خسته نمیشویمXD