∞ƈհεгէ∞ օ ∞ ʇଧəԀ ∞

♪My BloOD, sWeAT & TEaRs♪
عاغا مودت دپ میشع میری بیبی دونت کرای میگوشی....

حالت بدترم میشه

چ معنی عی میده؟

قرار بود گریه نکنیم:|


از مسئولین خواهشمندم رسیدگی کنن-ـــــــــــ-


  
شنبه 6 مرداد 1397 | 04:06 ب.ظ | کامـنـت()